Cemre Okulları Logo
Cemre Okulları - Uzman Pedagojik Yaklaşım

Uzman Pedagojik Yaklaşım

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi; öğrencilerin kendilerini tanıma ve geliştirmeleri, bireysel ve toplumsal sorumluklarına sahip olabilmeleri, cömert ve dürüst davranabilmeleri, yeteneklerinin farkında olabilmeleri, özgüveni yüksek, hata yaptığında özür dileyen, anlayışlı ve sabırlı bir birey olmaları için onlara rehberlik yapar ve psikolojik destek verir.

Cemre Okullarında bütün bunların yanında, öğrencilerimizin güç koşullar altında cesaret ve metanetini yitirmeme duygusunu canlandırmak, gerçek sevgi ve yardımlaşmanın önemini kavratmak, dürüstlüğün mükâfatını göstermek amacımızdır.

Cemre Okulları - Uzman Pedagojik Yaklaşım

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Cemre Okulları olarak bütün öğrencilerimize değer veriyoruz. Öğrencilerimizi bireysel olarak değerlendirip sorunlarını anlamaya, karakterlerine ve kişiliklerine uygun çözümler üretmeye, her zaman yanlarında olduğumuzu ve desteklediğimizi belirtmeye devam ediyoruz. Rehberlik hizmetlerinde süreklilik, bireysel farklılıklara saygı ve gizlilik esastır. Öğrencilerimizin yaş farklarının yanı sıra ilgi, yetenek ve akademik gelişimlerini de göz önüne alarak çalışmalarını yürütüyor. Bireysel Danışmanlık, Grup Danışmanlığı, Oryantasyon, Konsültasyon, Kariyer Günleri, Velilerimizle Rehberlik başlıca hizmetlerimizdir.

Rehberlik hizmetleri, birinci derecede bireyi hedef alır. Bireyin iç dünyasının daha iyi anlaşılması amacını güder. Bu amaçla yıl içerisinde tüm öğrencilerimizle sistematik olarak bireysel görüşmeler ve grup rehberliği çalışmaları yapılır. Yaptığımız bireysel görüşmelerin temel hedefi öğrencimizi tanımaktır.

Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili ön çalışmalar ve yaşanan sorunlarla ilgili yönlendirme çalışmaları yapılır. Sadece sorun yaşadıkları alanlarda değil, güçlü oldukları alanlarda da öğrenciler desteklenerek kendileri ile barışık, sorgulayan, sağlıklı, mutlu, kendi adına kararlar alabilen, kendini rahatça ifade edebilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar yapılır. Bunun yanı sıra rehberlik işi takım işidir. Gerektiği zaman öğrenci, veli ve pedagojik uzmanlarımız bir arada çalışmalarını yürütür.

Cemre Okulları - Uzman Pedagojik Yaklaşım

Öğrenciye Yönelik Çalışmalarımız

Öğrencilerimizin akademik bilgilerinin yanında, duygusal, sosyal ve kültürel donanımını da tamamlayarak hayata atılmasını amaçlayan Cemre Okullarının öğrencilerine yönelik faaliyetleri şu şekilde sıralayabiliriz.

Sınıf İçi Gözlem Çalışmaları

Öğrencilerimize sınıf içerisinde sağlıklı yaşam, verimli ders çalışma, teknoloji bağımlılığı, mahremiyet eğitimi, akran zorbalığı, ergenlik dönemi özellikleri ve zamanı verimli kullanma üzerine seminerler ve eğitimler verilir.

Sınıf içi gözlem çalışmaları, öğrencilerin davranış ve sosyal beceri gelişimlerini takip etmek ve değerlendirmek amacıyla periyodik olarak gerçekleşir. Bu gözlemlerde öğrenciler sosyal etkileşim düzeyleri, sosyal gelişim ve psikolojik zeminleri açısından analiz edilir.

Sınıf içerisinde sağlıklı iletişim kurabilen, kendini tanıyan ve güvenen, sınıf ortamında kendini gösteren bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Bu sebeple gözlem çalışmaları sonucunda edindiğimiz bilgileri öğretmenlerimizle değerlendirip, bireysel farklılıkları göze alarak, öğrencilerimizi nasıl destekleyeceğimize karar veririz. Tüm bunlar uzman pedagoglarımızın hazırladığı parça çalışmalar ile desteklenir.

Envanterler

Sınıf içinde toplu veya birebir şeklinde uygulanan bu envanterler bireyi tanımaya ve problemleri belirlemeye yöneliktir. Başlıca uyguladığımız envanterler şöyledir;

 • Öğrenme Stilleri Ölçeği
 • Çoklu Zekâ Envanteri
 • Kimdir Bu?
 • Bek Depresyon Ölçeği
 • Kaygı Ölçeği
 • Becer Cümle Tamamlama Ölçeği
 • Hollanda Meslek Tipolojisi
 • Sınav Kaygısı Ölçeği
 • BDT – Kaygı Ölçeği
 • Akıl, Zekâ, Dikkat Testleri
 • Psiko Eğitim
 • Bilişsel Testler

Velilerimize Yönelik Çalışmalar

Okulumuzun ‘Uzman Pedagojik Yaklaşımı’nın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için velilerimiz ile iş birliğini önemlidir. Çünkü rehberlik hizmetleri bir takım işidir. Velilerimiz ile yapılan görüşmeler sonucunda öğrencimizin gelişim süreciyle ilgili bilgi alarak değerlendirmeler yapılır.

Öğrencilerin eksik yönlerini gidermek ve yeteneklerini doğru şekillendirebilmek açışından veli-okul işbirliği bizim için önem taşımaktadır. Yapılan görüşmeler sonucunda rehber öğretmenler tarafından belirlenen süreçler yönetilmektedir. Ayrıca velilerimize sene başında ve içerisinde yaptığımız sunumlar, seminerler ve toplantılar ile öğrenci-aile ilişkisinde rehberlik hizmetlerinin önemini aktarmaktayız.

© Cemre Okulları. Tüm hakları saklıdır.