Cemre Okulları Logo
Cemre Okulları - Ortaokul

Ortaokul

Akademik başarıda Cemre farkı

Cemre Okulları olarak öğrencilerin ortaokulda aldığı eğitimden en yüksek faydayı elde etmesi için, onları çağın ve geleceklerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle donatarak, hayatları boyu başarılı ve mutlu bireyler olarak yetiştirmek hedefindeyiz. Okulumuzda, öğrencilerimizin aktif olarak derse katılımının sağlandığı, fikirlerini rahatça paylaşabilen, araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme stratejisini uygulanır. Bu süreçte çocuklarımızın keyifle öğrenebilecekleri bir ortamda düşünme becerilerini ve derslere olan ilgilerini arttırarak, derse katılımları sağlanır.

Bizler her çocuğun kendi içinde taşıdığı potansiyelin ne denli değerli olduğunu biliyoruz. Okulumuzda akademik eğitimin yanında sanatsal ve sportif faaliyetler, psikolojik gelişim, teknoloji ile iç içe eğitime önem verilir. Bu şekilde çocuklarımızın içinde bulunan farklı yeteneklerini açığa vurmaları desteklenir.

Ortaokul dönemindeki çocuklar için düzenli ders çalışma alışkanlığı kazandırmak, konu eksiklerini görebilmelerini sağlamak ve bunlara dair özel etütler alabilmek oldukça önemlidir. Her öğrencinin takibini ayrı ayrı yaparak eksiklerini giderme, sorunlarını çözme, yeteneklerini desteklemek açısından rehber öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimiz yönlendirilir.

Cemre Okulları - Ortaokul

Eğitim süreci

Cemre Okulları, her bir çocuğu kendi gelişim süreci ve hızı doğrultusunda destekler. Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimini bilimsel test ve uygulamalarla analiz ederek, potansiyellerini en üst düzeyde gerçekleştirebilmeleri için tüm engelleri ortadan kaldırır. Temel ilkemiz olan gelişim ilkesini, fiziksel, psikomotor, sosyal ve zihinsel açıdan desteklemeye büyük özen gösterir. Haftalık olarak hazırlanan programda, dikkat ve odaklanma becerilerinin yanında görsel, işitsel, duygusal işlevlerini artırmaya yönelik egzersizlerle beyinlerinde yeni yapılar oluştururlar.

Akademik koordinatörlüğümüzün başkanlığında, öğretim yılı planlamaları, akademik takvim, yayın seçimi, hizmetiçi eğitimler öğretim yılı başında planlanır. Bu doğrultuda her bir kademe ve branşın zümre başkanları ve zümre kurulları iş birliği ile öğretim süreci yürütülür. Süreç içerisinde eğitim kadrosunun sürekli gelişimi desteklenir.

Eğitim kadromuz MEB müfredatı esas alınarak yardımcı kaynaklar ile konuları aktarır, etkinlik temelli ve öğrenci merkezli olarak pekiştirilir. Soru bankası, yaprak test ve ödevlendirmeler ile de öğrenci performansı gelişimi takip edilir.

Öğrencilerimize 4. sınıftan başlayarak test tekniğine alışmaları amacıyla deneme sınavları uygulanır. Böylelikle Liselere Geçiş Sınavlarına temelden hazırlık yapılır. Kişiye özgü değerlendirmeler sonucu grup etütleri ile takviye ek dersler yapılır. 7 ve 8. Sınıfta hafta sonu LGS kurs programına katılan öğrenciler 40’i aşkın deneme sınavına tabi olurlar.

Öğretimde son teknolojiler takip edilerek, akıllı tahta ve online içerikler ile maksimum düzeyde yarar sağlanmak hedeflenir. Online üyelik sistemi ile öğrencilerimiz yüzlerce interaktif çalışma, videolu konu anlatım, belgesel, 3D oyunlar ve sanal deneyler yapma imkanına sahip olur.

Her öğrencimizin kitap okuma alışkanlığına sahip olması adına yılın sonunda en az 1500 sayfa kitap okuma hedeflenir. Kitabını okudukları yazarlar ile buluşma, kütüphane gezileri, kitap fuarı gezileri, kitap sınavları ve ailece kitap okuma projeleri gibi birçok etkinlik ile fikir dünyalarının zenginleşmesi sağlanırken iyi hitap etme konusunda da münazara, serbest kürsü çalışmaları yapılır.

Başarı takibi her öğrencimizin gelişimleri sınıf rehber / danışman öğretmenleri tarafından takip edilir. Sınıf içi ders katılımı, ödev performansı ve deneme sonuçları öğrenci ile analiz edilip veliler ile iletişime geçilerek paylaşılır. Başarı durumuna engel olan faktörler tespit edilerek iyileştirme yönünde tedbirler alınması sağlanır.

Cemre Okulları - Ortaokul

Eğitim süreci basamakları

Konu anlatımları ve deneyler ile öğrencilerimize konuları aktarılır, BBC belgeselleri izleterek akılda kalıcılığı arttırılır, çözümlü soru videoları ile öğrenilen konu hakkında sınavlara hazırlık yapılır.

Bunun yanında interaktif çalışmalar, etkinlikler ve etkinlik yaprakları ile öğrencilerimizin derse katılımını, merakını, el becerisini arttırıp, sınavlar ile ölçme ve değerlendirme yapılır. En son olarak detaylı raporlama sistemi ile öğrencilerimizin eksik kaldığı bölümler, anlaşılmayan yerler ve desteklenmesi gereken kısımlar belirlenir. Raporlama sistemi sonucuna göre grup çalışmaları, bire bir etüt çalışmaları veya ek dersler uygulanır.

Liselere Giriş Sınavına hazırlanan öğrencilerimize belirli aralıklarla deneme sınavları uygulanır. Sınavın sonucunda eksik olan bölümlere etüt çalışmaları ayarlanır ve ekstra yayınlar ile konuların pekiştirilir. Sınavlara hazırlanan öğrencilerimizin motivasyonunu yükseltmek amacıyla gezi ve seminerler düzenlenir. Bu şekilde öğrenciler sosyal yaşamdan kopmadan sınava hazırlanırlar.

Öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığını sağlayabilmesi için yılda en az 1500 sayfa kitap okuması desteklenir. Okulumuzda kitap okuma saatleri ve kütüphane okumaları düzenlenir. Belirli aralıklar kitap sınavları yapılarak hem öğrencilerimiz kitap okumaya teşvik edilir hem de öğrendiklerini sınaması sağlanır. Aynı zamanda okulumuzda düzenlenen okur-yazar buluşmaları ve kitap fuarı gezileri sayesinde öğrencilerimizin merakı ve ilgisi artırılır.

Bunun yanında okulumuzda uygulanan ailece kitap okuyoruz projesi ile öğrencilerimizin sadece okulda değil kendi yaşantılarında ailelerini de örnek alarak ilerlemeleri sağlanır.

Cemre Okulları - Ortaokul

Rehberlik çalışmaları

Çocukların duygularının değiştiği ve kimliklerini yeniden inşa sürecinde oldukları bu dönemde, onları anlayan, seven bir öğretmenin desteği oldukça önemlidir. Rehberlik kadromuz çocukların psikolojik durumlarının yanında akademik durumlarını da takip eder ve bu süreçte her bir öğrenciye bireysel olarak yol gösterilir, onlar için ders çalışma programı hazırlanır.

Yazılı ve Deneme sonuçları k12 sistemine işlenir, deneme sonrası konu analizli karneler öğrencilere dağıtılır. Öğrenciler dağıtılan karneler sayesinde eksik ve destek alması gereken yerleri bizzat görür. Akademik anlamda desteğe ihtiyacı olan öğrenciler, rehber öğretmenler tarafından belirlenir ve desteklenmesi gereken konularda bireysel/grup etüt takviyesi yapılır.

Öğrenmeye giden bu uzun ve heyecanlı süreçte deneyimli kişiler tarafından verilen eğitim koçluğu hizmeti oldukça önemlidir.

Manevi değerler eğitimi

Ortaokul döneminde çocukların zihin dünyalarının olumlu yönde şekillenebilmesi için rol modellere ihtiyaçları vardır. Bu dönemde çocuklarımıza, Peygamber Efendimizin hayatını anlatarak onların bu hayat tecrübesini kendi hayatlarına tatbik etmelerini sağlamayı çok önemsiyoruz. Manevi eğitim derslerimizin bir kısmında Kuran-ı Kerim ezberi ve okuması yapıyoruz.

Çocuklar, öğretmenleriyle namaz kılmaya teşvik edilir ve sünnetleri hayatlarına uygulayabilmesi için onlara yardımcı olunur. Bu dönemde çocukların zihinlerine çok farklı sorular takılır. Seviyelerine uygun, doğru kaynaklardan en doğru metotlarla zihinlerine takılan sorulara cevap bulmaları sağlanır. Bu dönemdeki en büyük gayemiz çocuğun içinde bulunduğu çağın doğru ve yanlışlarını ayırt edebilecek şekilde hayatına yön vermesidir.

© Cemre Okulları. Tüm hakları saklıdır.