Cemre Okulları Logo
Cemre Okulları - Misyon ve Vizyonumuz

Misyon ve Vizyonumuz

Vizyonumuz

Geçmişten aldığı ruhla geleceği inşa edecek bilgi ve ahlaki donanıma sahip erdemli nesillerin yetişmesine imkân tanıyan bir eğitim kurumu olmaktır.

Misyonumuz

Okuyan, araştıran, üreten, doğru ve faydalı bilgiye sahip, iletişim ve paylaşıma, değişim ve gelişime açık, geleceğe ümitle bakan, adalet ve merhamet duygusu gelişmiş bireyler yetiştirmektir.

Değerlerimiz ve İlkelerimiz

  • Öğrenci alımında kurumca belirlenmiş kriterleri uygularız.
  • Öğrencilerimizi; farklı kaynak ve yöntemlerle çok yönlü ve değerlerine bağlı, insan hak ve özgürlüklerine saygılı bireyler olarak yetiştiririz.
  • Eğitim-Öğretim ve Yönetimde gerçekliği esas alırız.
  • Hizmet anlayışımız; öğrencilerimizin başarısı, velilerimizin ve çalışanlarımızın mutluluğu esasına dayanır.
  • Velilerimizi; eğitim ve öğretim faaliyetlerimizin vazgeçilmez bir ögesi olarak görürüz.
  • Yönetici, öğretmen ve personelimizi belirlenmiş kriterlere göre istihdam ederiz.
  • Kararlarımızı, katılımcı ve objektif esaslara göre alırız.
  • Teknik, araç-gereç ve donanımda güncel ve gelişen teknolojiden faydalanırız.
  • Yapılan hizmetlerin kalitesi, sürekliliği ve verimliliği için karlılığı göz önünde tutarız.
  • Eğitim ve diğer hizmetlerimizde; sevgi, hürmet, adalet, güler yüz ve kaliteyi ön planda tutarız.
© Cemre Okulları. Tüm hakları saklıdır.