Ön Kayıt

Cemre Ailesine İlk Adım

Günümüz çocuklarının bilgiye ulaşmada zorluk çekmek gibi bir problemi yok. Fakat bu yeni nesil; bilgiyi özümsemede, hayatlarına geçirmede, bilgiye olan meraklarını canlı tutmada zorluk çekiyor. Öğrenmeye karşı merakını yitirmiş çocuklara çok daha sık rastlıyoruz ve bu da bizi eğitim sürecinde farklı yöntem ve teknikler geliştirmeye yönlendiriyor.

Neden Cemre?

Akademik ve manevî eğitimin birlikte verildiği Cemre eğitim kurumları bir okul olmanın ötesinde ailedir. Okulun kapısından girildiği anda velide oluşturulan güven duygusu yıl boyunca kaybolmaz.

Okulumuz örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitimi vermektedir. Bu zorlu süreçte çocuklarımız, hem psikolojik destek hem de ezber disiplini anlamında öncü öğretmenleri tarafından her an takip edilir. Yaz programları uygulanır.

Anaokulu ve ilkokul seviyesindeki çocuklarımıza peygamberlerin hayatı, İslam’ın şartları, Allah’ın isimleri, abdest ve namaz konuları öğretilirken, içinde bulundukları yaşın şartları rehberlik kadromuzca göz önünde bulundurulur. Buna uygun bir eğitim çizelgesi oluşturulur.

Eğitim kadromuz yıl boyunca kişisel gelişim seminerlerine tabi tutulur. Bu seminerler, alanında ülke çapında bilinir, uzman kişilerce verilir.

Ayrıcalıklı eğitim anlayışıyla, bilimsel aklın peşinden giden, kendisi ve çevresi için pozitif değerler üreten, dünyayla entegre, iletişim ve iş birliği yönleri gelişmiş, asrın normlarını içselleştirmiş, milli ve manevi değerlerini en üst düzeyde yaşayan, dini ve ahlaki donanıma sahip, analitik düşünmeyi bilen, öğrenen, seven bir nesil yetiştiriyoruz.

Minik adımlarla kampüse giren öğrenciler yere sağlam basan şahsiyetler olarak okulumuzdan mezun oluyor. Eğitim sadece sayılar ve sınavlardan ibaret olamaz. Çünkü yaşam sadece sayılar ile ileri gitmez. Bu bakımdan bilimin yanına yaşamı ekledik.

Mükemmel şeyler nadirdir. Kalite asla bir tesadüf değil, daima akıllı bir gayretin sonucudur.

Biz eğitime düşen Cemre’yiz!

Kampüslerimizden Fotoğraflar

Kampüslerimiz