Cemre Okulları Logo
Cemre Okulları - İslâmî İlimler ve Hafızlık

İslâmî İlimler ve Hafızlık

Cemre Okulları İslami İlimler Zümresi olarak, öğrencilerimize eğitim verirken beş hususa özellikle dikkat ediyoruz. Hedefimiz; öğrencimizin merak duygusunu zinde tutarak, oyun, hareket ve hayal dünyası eşliğinde dini değerlerimizi, sevgi ile çocuklarımızın kalplerine işlemektir. Eğitimlerimiz süresince çocuklarımızın hayatına giren ithal kahramanlar yerine, kendi manevi kahramanlarımız anlatılır. Peygamber Efendimizin (SAV) örnek hayatı her yaş grubundaki çocuklarımızın anlayacağı şekilde sistemli bir şekilde anlatılır ve O’nun (SAV) gibi yaşamanın hayatlarına katacağı güzellikleri fark etmeleri sağlanır.

Cemre Okulları - İslâmî İlimler ve Hafızlık

Manevi Eğitim - Değerler Eğitimi

Cemre Okullarında manevi eğitim salt bilgi olarak değil, duygu odaklı verilir. Sevgi odaklı eğitim geleceğin Fatihlerini, Kurtubalı Lübnalarını, Cezerilerini yetiştirir.

Manevi Eğitim derslerimiz için her ay belirlenen bir konuda hikâye, drama, sınıf içi etkinlik çalışmaları yapılmaktadır. Çalışmalarımızı sınıf öğretmenlerimiz yürütürken, rehber öğretmenlerimiz de süreci takip eder. Yapılan bu çalışmalar sınıf öğretmeninin belirlediği ders saatlerinde uygulanır. Her şube ve kademede aynı değer konusu belirlenir ve ay ay işlenmeye devam edilir. Değerlerimizin materyalleri özgün bir şekilde rehberlik servisi tarafından hazırlanır. Hazırlanan materyaller ile işlenen derslerde akılda kalıcılık desteklenir.

Değerler Eğitimi’nde öğrencilerimize; siyer, ilmihal, Osmanlı Türkçesi dersleri verilir. Bu derslerin yanında davranış eğitimi dersleri verilerek öğrencilerimizin küçük yaştan kültürel ve manevi olarak desteklenmesi amaçlanır. Öğrenme çağında ve ergenlik döneminde olan öğrencilerimize verilen davranış dersleriyle hem şimdiki hallerini hem de gelecekteki karakterlerini oturtmalarına yardımcı edilir. Öğrencilerimiz ile namaz çalışmaları uygulayıp, bu önemli hususu yaşantılarına oturtmalarını sağlamak da yine öncelikli hedeflerimiz arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

Cemre Okulları - İslâmî İlimler ve Hafızlık

Kur'an-ı Kerim Eğitimi

Kur’an-ı Kerim’i kaidesince okumak düsturumuzdur. Bunu gerçekleştirmek için uyguladığımız metotların sonuç verdiğini dört şubemizde somut şekilde görmüş bulunmaktayız. Mahreç ve tecvit eğitiminde, çocuklarımızın zihin yaşına ve yapısına uygun olarak TDT (Tekrar Destekli Tekerleme) metodu uygulamaktayız.

Kur’an-ı Kerim derslerimiz, kurumumuz tarafından bastırılan “Yeşil cüz” üzerinden ilerler. Yeşil cüz takibi ise bireysel olarak yapılır. Aşamalar sınıfa göre değil öğrenciye göre geçilir. Hepsi okuma ve ezber kabiliyetine göre ayrı ayrı değerlendirilir. Bireysel alınan öğrencilerin seviyeleri belirlenir. Bu takip sisteminin en önemli yanı hafızlık potansiyeli olan çocukların erken yaşta fark edilebilmesidir. İlk beş aşamayı bitiren öğrenci dilerse hafızlık yapabilirken, diğer öğrenciler de okul bitinceye kadar cüzü ezberlemeyi tamamlar.

Ayrıca okulumuzda 5. sınıflarda Kur’an Ağırlıklı Sınıf Uygulaması tercihli olarak uygulanmaktadır. Bunu tercih eden öğrencilerimiz normal derslerinin yanında ağırlıklı olarak Kur’an dersleri alır.

Hafızlık

5. sınıftan itibaren başlamakla birlikte ortaokul ara sınıflarda hafızlık öğrencisi kabul edilmektedir. Normal derslerin yanı sıra öğrencilerimiz hafızlık derslerini de alarak sene kaybı yaşamadan okulunu hafız olarak bitirebilirler. Okulumuzda anasınıfından itibaren Kur’an eğitimi verilmesi, hem çocuklarda erken yaşta dil yatkınlığı meydana getirmekte hem de yetenekli çocukların olabildiğince erken tespit edilmesini sağlamaktadır. Böylece çocukların ezber yeteneği de gözlemlenir.

© Cemre Okulları. Tüm hakları saklıdır.