Cemre Okulları Logo
Cemre Okulları - İlkokul

İlkokul

Akademik başarıda Cemre farkı

Eğitim sürecinin ilk adımı aile ile başlar ve okul öncesi ile devam eder. Bu öğrenme sürecinin ikinci adımını ilkokul dönemi oluşturur. Cemre Okulları, öğrencilerimizin psikolojik yönden sağlıklı gelişen, özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi, girişimci, donanımlı, kendine ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde olan, mutlu ve başarılı bireyler olarak gelişmelerine katkıda bulunur. Bu önemli süreçte miniklerimizi yalnız bırakmadan aile ve okul işbirliği çerçevesinde desteklenir.

Cemre Okulları, her bir çocuğu kendi gelişim süreci ve hızı doğrultusunda destekler. Çocuklarımızın çok yönlü gelişimini bilimsel test ve uygulamalarla analiz ederek, potansiyellerini en üst düzeyde gerçekleştirebilmeleri için tüm engelleri ortadan kaldırır. Temel ilkemiz olan gelişim ilkesini, fiziksel, psikomotor, sosyal ve zihinsel açıdan desteklemeye büyük özen gösterir. Haftalık olarak hazırlanan programda dikkat ve odaklanma becerilerinin yanında görsel, işitsel, duygusal işlevlerini artırmaya yönelik egzersizlerle beyinlerinde yeni yapılar oluştururlar.

Cemre Okulları - İlkokul

Eğitim süreci

Derslerimiz etkinlik temelli ve öğrenci merkezli işlenir. Yapılan etkinlikler ile öğrencilerimizin derse katılımı, ilgisi ve öğrendiklerinin akılda kalıcılığı artırılır. Öğrenciler etkinlik kapsamında hem öğrenir hem eğlenir. Laboratuvar ortamında yapılan çeşitli deneyler ile de öğrencinin kazanımları uygulamalı olarak öğrenmesi amaçlanır.

Her öğrencimize ücretsiz Morpa Kampüs üyeliği verilir. İnteraktif uygulamalarıyla bilişsel öğretim tekniklerini birleştiren Morpa Kampüs; bol doküman ve kaynağa sahip, MEB müfredatına uygun, binlerce içeriğin yer aldığı, öğretmen ve öğrencilerimizin bir numaralı yardımcısıdır. Bu sistemle öğretim programlarına göre öğrenci gelişimleri; öğretmenler ve üye öğrencinin velisi tarafından izlenebilmektedir. Okul yöneticileri ise okullarındaki öğretmenlerin çalışmalarını ve öğrencilerin başarı durumlarını takip edebilmektedir. Bunların yanında öğretmenler sınıflarındaki öğrencilerin kazanımlara uygun gelişimini ayrıntılı raporlarla izleyebilir, öğrencileriyle ya da zümredeki diğer öğretmenlerle içerik paylaşımlarında bulunabilirler.

Cemre Okulları - İlkokul

Karakter eğitimi

Öğrenmenin başladığı en önemli yılı olan ilkokulda, eğitim öğretim döneminin tamamına yayılan ve bütün öğrencilere uygulanan bu programda, evrensel değerleri çocuklara hatırlatıp, öğrenmelerine ve yaşamlarına katmalarını desteklemekteyiz. Bu program çerçevesinde çocuklar, dürüstlük ve doğruluk, hoşgörü ve saygı, özgüven, sorumluluk, empati kurabilme, sabır, sevgi ve yardımlaşma, kişisel temizlik ve bakım gibi konuları yaşlarına ve kapasitelerine uygun şekilde hazırlanmış drama, hikâye ve etkinlikler yoluyla öğrenir. Yapılan bu etkinlikler ile akılda kalıcılığı sağlamaktayız. Öğrencilerimize okuldayken öğrettiğimiz karakter eğitimlerini uygulamaları için hatırlatmalar yaparız.

Manevi değerler eğitimi

Cemre Okulları olarak manevi değerleri korumanın ve nesilden nesile aktarmanın ne denli önemli olduğunun farkındayız. Çocukların doğruyu ve yanlışı ayırt edebilmesi, güzel ahlak üzerine bir yaşam biçimi kurgulayabilmesi için daha küçük yaşlarda bu değerlerin kazanıldığını görmesi ve onu kendi hayatına uygulayabilmesi gerekmektedir. Manevi değerlerin kalıcı olabilmesi için, bütün bunların çocuğun eğitim süreci içinde yaşına uygun şekilde verilmesi gerekmektedir. Yapılan etkinlikler ve anlatılan hikâyeler ile manevi değerler eğitimimizi desteklemekteyiz. Çocuklar tüm eğitim dönemi boyunca Kuran-ı Kerim okumayı, ezberlemeyi içeren derslere katılırlar. Peygamberimizin hayatını eğlenerek ve tecrübe ederek öğrenirler.

Rehberlik çalışmaları

Çocukların duygularının değiştiği ve kimliklerini yeniden inşa sürecinde oldukları bu dönemde, onları anlayan, seven bir öğretmenin desteği oldukça önemlidir. Rehberlik kadromuz çocukların psikolojik durumlarının yanında akademik durumlarını da takip eder ve bu süreçte her bir öğrenciye bireysel olarak yol gösterilir, onlar için ders çalışma programı hazırlanır.

Okulumuzda her çocuğun uzman pedagoglarımız tarafından dikkat, zekâ, algı gibi bilişsel tarama testleri yapılır. Elde edilen mevcut veriler aileler ve çocuklarla paylaşılarak öğrencinin akademik gelişimi için ihtiyacı olan destek sağlanır. Her öğrencimiz için bireysel olarak hazırlanmış ders programları, rehber öğretmen ve sınıf öğretmeni eşliğinde takip edilerek çocuğun eğitim motivasyonu yükseltilir.

Öğrencinin bireysel ve sosyal gelişimini desteklemeye yönelik, kişisel, duygusal vb. sorunlarında yardımcı olmak üzere çocuklar düzenli olarak grup terapilerine katılır. Atılganlık, kaygı, öfke kontrolü, dikkat eksiklikleri, iletişim ve yaşam becerileri gibi birçok konuda psikolog gözetiminde çalışır. Her çalışmanın sonunda ailelere düzenli bilgi verilerek okul, veli ve öğrenci arasındaki bağ kuvvetlendirilir.

© Cemre Okulları. Tüm hakları saklıdır.