Cemre Okulları Logo

Cemre'de Rehberlik Semineri

21 Ağustos 2017

Cemre Okulları'nın tüm şubelerinin eğitim kadrosu, daha verimli bir yıl için Güneşli Kampüsü'nde bir araya geldi. Rehberlik Zümre Başkanı Merve Koyuncu'nun söz aldığı seminerde insan ve eğitim kavramları konuşuldu. Ağırlıklı olarak soru cevap şeklinde ilerleyen programda, eğitim anlayışının artık değiştiği vurgulandı. "Eti senin kemiği benim eğitim anlayışı"nın artık çok gerilerde kaldığının ifade edildiği programda öğrenciye yaklaşma metotları, eğitimcinin kendine bakışı, kendini revize etrmesi ve çağın değişen şartlarının gerisinde kalmamasının yolları tartışıldı.

Konuyu çarpıcı örneklerle genişleten Koyuncu, "karanlıkta diyalog" örneğini verdi. Eğitimcinin taşıması gereken özelliklerin neler olması gerektiğinin konuşulduğu programda, toplumdaki eğitimci algısı, bu algıdaki hataların nasıl değitirilebileceği, özel eğitim kurumlarında görevli olmanın yüklediği sorumluluklar değerlendirildi.

© Cemre Okulları. Tüm hakları saklıdır.