Cemre Okulları Logo

Pedagog Mehmet Teber'i Dinledik

08 Ocak 2018

Türkiye Pedagoji Derneği Başkanı Klinik Psikolog Mehmet Teber; okulumuzda “Sınırsız Sinirli Çocuklar” başlıklı bir seminer verdi. Güneşli Kampüsü’nde düzenlenen ve diğer şubelerimizden de katılımın olduğu seminerde Teber, 2010’lu yıllardaki çocuk profilini çizdi.

Kendilerine sunulan bütün imkânlara rağmen çocukların bir türlü mutlu olmaması, aksine sinirli ve hırçın olmalarının nedenlerini açıklayan Teber; çözüm yolları üzerinde durdu.

Doğru ölçüde sevginin yanı sıra doğru ölçüde sınırın gerekliliğine dikkat çeken Teber, ailelerin yapısını;

1) Sevgi Yok+ Sınır Çok

2) Sevgi Çok+ Sınır Çok

3) Sevgi Çok+ Sınır Çok

4) Sevgi Yok+ Sınır Yok başlıkları altında tasnif etti.

Çocuk eğitiminin okulla sınırlı olmadığını ifade eden Mehmet Teber, günümüzde en çok rastlanan aile tipi ile bunun neden ve sonuçları üzerinde durdu. 2010’lu yıllardan sonraki çocukların imkanı çokken, sınır sorunu yaşadığını kaydeden Teber; “Ebeveyn olarak elimizden geleni yapmamıza rağmen bu çocuklar neden mutsuz?” sorusunu soran Teber; bu sorunun cevabının iki kefeli bir teraziye benzediğini söyledi. Çocuklarla ilgili yaşadığımız bütün sorunlarda temel meselenin sevgi ve sınırı doğru oranda ayarlayamamamız olduğunu kaydeden Teber; “Bunu bir terazinin iki kefesi olarak düşünün. Bir tarafta sevgi, diğer tarafta sınır olmalı. İkisinden biri ağır basmamalı. Eğer bu dengeyi bozarsak, iki kefeden birine fazla yüklenirsek çocuğun tepkisi öfke olacaktır.” şeklinde konuştu.

Günümüzde gerek sosyal medya gerek diğer iletişim kanallarında çocuk eğitimiyle ilgili pek çok bilginin gezindiğini, ailelerin de kafasının bu noktada karıştığını kaydeden Teber; “Ebeveynlik iki temel noktaya dayalıdır. Bu iki temelden biri bozulduğunda denge şaşmış olur. Nedir bunlar? Sevgi ve sınırdır. Doğru formül yeteri kadar sevgi ve yeteri kadar sınırdır.” dedi. Teber ailelerin yapısını ve bunun çocuğa yansıma şeklini şöyle açıkladı:

SEVGİ ÇOK + SINIR YOK

Günümüzde en çok rastlanan bu aile tipinde çocuğa aşırı sevgi verilirken sınır çizilmemekte, böylece çocuk sınırlarını bilememektedir. Bunun sonucunda ortaya çıkan davranış, geçimsizlik ve memnuniyetsizliktir. Oluşan duygu ise sinir ve mutsuzluktur.

SEVGİ YOK + SINIR ÇOK

Otuz beş yaş üstü kuşak bu aile tipine aşinadır. Bu gün pek çok yetişkin bu aile tipinde görmediği sevgiyi ve maddi imkanları çocuğuna vermeye çalışırken, “Ben görmedim, çocuğum görsün” anlayışıyla ölçüyü kaçırabilmektedir. Sevginin olmayıp sınırın çok olduğu ailede çocuk olanlar, sevginin çok olup sınırın olmadığı aile tipinde ebeveyn olabilmektedirler.

Sevgi yokken sınırın çok olduğu aile tipinde yetişen çocukların gösterdiği davranış şekli robotlaşma ve itaattir. Hissedilen duygu ise boşluk ve değersizliktir.

SEVGİ ÇOK + SINIR ÇOK

Bu aile tipinde ebeveyn çocuğa kızar, beş dakika geçmeden pişman olur gider sarılır veya ebeveynlerden biri çok sertken diğeri çok yumuşaktır. Çocuk birine yaklaşırken diğerine gardını alır. Bu tip ailede çocuğun göstereceği davranış tutarsızlık ve dengesizliktir. Yaşayacağı duygu durumu ise tutarsızlık, kafa karışıklığı ve buna bağlı öfkedir.

SEVGİ YOK+ SINIR YOK

Çocuğun her ikisinden de mahrum olduğu bu aile tipinde büyüyen çocuğun göstereceği davranış şekli umursamazlık ve boş vermişliktir. Yaşanan duygu durumu ise boşluk ve değersizliktir.

Çocuklarda öfkeye şahit olduğumuzda terazinin dengesinin kaçtığını anlamamız gerektiğini bildiren Teber; doğru sevgi ve doğru sınırı ise şu başlıklarla özetledi:

NEDEN SEVGİ ÇOK

* Özel çocuk sahibi ebeveynler: Uzun süre sonra çocuğu olan, Daha önceki çocukları ölmüş olan aileler bu gruba girebilir.

* Pedagojik ebeveyn: Çok bilgi sahibi ailelerin başına bu durum zaman zaman gelebilmektedir. Aile sürekli araştırma yapmış, bilgi edinmiştir ve bütün doğru bilgileri çocuğa uygulama kaygısı hatalara neden olabilir.

* Sevgi görmemiş ebeveyn: Kendisinde hissettiği sevgi açığını çocuğuna fazlasıyla veren ebeveyn

* Çocuğuna sığınmış ebeveyn

NEDEN SINIR YOK

* Hayır diyemeyen ebeveyn

* Yorgun ebeveyn

* Suçluluk hissi yoğun ebeveyn

* Çocuğun kendisini kötü hatırlamasından korkan ebeveyn

Çocuğun sevgi dilinin hangisi olduğunu doğru tebpit etmek gerektiğinin altını çizen Teber, beş sevgi dilinden bahsetti: "Hediye Almak, Hizmet Davranışları, Fiziksel Temas, Onay Sözleri, Nitelikli Beraberlik."

Çocuk eğitiminde kararlı duruşun önemini kaydeden Pedagag Mehmet Teber; kararlılığın çocukta tutarlı davranışı meydana getireceğini ifade ederek Doğru Sınırı şu şekilde maddelendirdi:

DOĞRU SINIR

* Kararlılık

* Çocuk uyum sağlayan taraf olmalı: Yemek ve uyku saatleri evde belli olmalı. Çocuk her zaman buna uymalı.

* Mahrumiyet bir günden fazla olmama

© Cemre Okulları. Tüm hakları saklıdır.