Cemre Okulları Logo

Okulumuzda Değerler Eğitimi

20 Kasım 2017

Çocuklarımıza ahlaki değerleri kazandırabilmek eğitimde önceliğimizdir. Karakter eğitimi programı, yıl boyunca her aya bir ahlaki konu denk gelecek şekilde hazırlanır. Çocuklarımızın konuyu kalıcı şekilde kavraması için hikâye, drama ve resim gibi çalışmalara yer verilir. Bu çalışmalarda, insanın kâinatın yansıması olduğu fikri esas alınır. Çocuklar, karakterleri şekillenirken kâinatın ruhunu da anlamaya sevk edilir. Bütün güzel alışkanlıklar, ayetler ve hadis-i şerifler ışığında kazandırılmaya çalışılır. Ekim ayında "sorumluluk" konusunu işlemiştik. Kasım ayının konusu ise temizlik ve kişisel bakım.

© Cemre Okulları. Tüm hakları saklıdır.