Cemre Okulları Logo

"Empati ve İletişim" Semineri

18 Ocak 2018

Psikoterapist Fatma Kılavuz; idarecilerimiz ile öğretmenlerimize “Empati ve İletişim” Semineri verdi. Eğitimde doğru iletişim hakkında ipuçları veren Kılavuz, çok önemli bir konuya dikkat çekerek, empati ve sempatinin çoğunlukla birbirine karıştırıldığının altını çizdi. Kılavuz, “Empati yeteneği, belli bir sorun karşısında çözüm üretebilmektir. Oysa sempati, çözüm üretmez.” dedi.

Eğitim kalitemizi artırmak adına düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz seminer dizisinde Psikoterapist Fatma Kılavuz’u ağırladık. Empati ve iletişim konusunda önemli ipuçları veren Kılavuz şunları söyledi: “Duygusal bir toplum olduğumuz için kendimizi olayların içinde görürüz. Yaşamış gibi algılarız. Bu da sempati kurmaya, olayları doğru şekilde değerlendirememeye neden olabilir. Sempatide özdeşim kurma (kendini olayı yaşayanın yerine koyma) vardır. Bu durum empatiye engel olabilir. Çözümden çok bitkinlik ve karamsarlık üretir.”

Empati ve Benmerkezcilik

Benmerkezciliği, Görsel/uzaysal- Bilişsel- Duygusal benmerkezcilik olarak üç ana başlık altında toplayan Kılavuz; “Uzaysal benmerkezcilikte kişi kendini kâinatın merkezinde görür. Bilişsel benmerkezcilikte kişi herkesin kendisi gibi düşündüğünü varsayar. Hiç unutmuyorum bir gün adres sormuştum ve beyefendi kendisinin sağına ve soluna göre bana adres tarif etti. Bu olay, duygusal benmerkezciliğe örnektir.” dedi.

Çağın en büyük iletişim sorunlarından biri olan narsizme dikkat çekerek, “Kendi doğrularına iman eden bireyler haline geldik. Bunun altında yatan benmerkezciliktir” diyen Kılavuz; empatinin önemini şu şekilde sıraladı:

- Empati kurulan insan kendisine değer verildiğini düşünür.

- Kendini iyi hisseder ve kendisini kabullenir.

- Empati kurma yeteneğimiz doğuştandır. (Bir bebek bile ağlarken yanında başka bebek ağladığında ses tonunu değiştirir.)

Bazı uğraşıların empati yeteneği kazanmayı sağladığını kaydeden Kılavuz; “Enstrüman çalan ve evcil hayvan besleyen çocukların empati duygusu gelişmiştir. Liderlik duygusu gelişmiş insanların da empati duygusu güçlüdür. Sosyoekonomik açıdan bakıldığında fakirlerin zenginlerden daha fazla empati kurabildiğine şahit olunmuştur. Orta halli kesim, empati konusunda en avantajlı grup.” diye konuştu.

Yetişkin- Çocuk- Anne Baba (ebeveyn) olmak üzere üç empati rolü olduğundan bahseden Kılavuz, en sağlıklı rolün birincisi olduğunu söyledi. İnsanların ne söylediğinden ziyade nasıl söylediğinin önemli olduğunu ifade eden Kılavuz, karşılaştığımız ilk insanla ilgili 30- 35 saniye içinde yargımızın oluştuğunu kaydetti. Psikoterapist Fatma Kılavuz, eğitimcilere kılavuz olacak doğru iletişim tekniği ve iletişim hatalarını şöyle özetledi:

Doğru İletişim İçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

- Kullanılan sembol anlaşılır.

- Soyut ifade ve sembolden çok somut olanlar kullanılmalıdır.

- Semboller alıcının aşina olduğu anlamda kullanılmalıdır.

- Alıcının anlaması zor semboller açıklanmalıdır.

İletişim Engelleri:

- Emretme

- Tehdit etme

- Tartışma

- Suçlama

- Alay etme

- Ad atma

- Utandırma

- Konuyu Değiştirme

- Kişileri karar vermeye, yorum yapmaya zorlama

- Konuşmayı yarıda kesme

- Öğüt verme

- Teşhis koyma

© Cemre Okulları. Tüm hakları saklıdır.