Cemre Okulları Logo

Cemre Okulları e-Twinning Projesinde

28 Aralık 2017

Avrupa Birliği ve aday ülkelerin katılımıyla Yunanistan koordinatörlüğünde yürütülen e-Twinning projesine Cemre Okulları da dahil.

Türkiye, Yunanistan, Slovakya, Litvanya, İspanya, İtalya, İskoçya'yı kapsayan projenin kollarından biri de "Penfriends / Mektup Arkadaşlığı". Cemre Okulları'nın ortaokul öğrencileri şu ana kadar Yunanistan, İspanya ve İskoçya'dan öğrencilerle mektuplaştı.

"Avrupa Birliği Eğitim Projeleri" kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulusal Ajans tarafından desteklenen eTwinning projesinin çeşitli kolları bulunuyor. Bu kollardan biri olan "Penfriends / Mektup Arkadaşlığı" Ekim ayından itibaren Cemre Okulları tarafından sürdürülmekte. Öğrencilerimiz önceden belirlenen konular çerçevesinde diğer ülkelerdeki arkadaşlarına mektup yazıyor.

© Cemre Okulları. Tüm hakları saklıdır.