Cemre Okulları Logo

Bu Evde Kitap Okunuyor

20 Kasım 2017

Çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmak için okul olarak ailelerimizle işbirliği içindeyiz. “Kendi Kütüphaneni Kendin Oluştur” projesiyle okunacak ilk parti kitapları belirledik. Şimdi sıra aldığımız kitapları tek tek okumakta. Velilerimizin de desteğiyle hiç bitmeyecek güzel yolculuğumuza çıktık.

Bu faydalı yolculuğun hemen öncesinde çocuklarımızı yönlendirme konusunda bize destek olmaları için velilerimize bir mektup yazdık. İşte o mektup...

Sevgili Velilerimiz;

Cemre Ailesi olarak “Kendi Kütüphaneni Kendin Oluştur” projesi başlatıyoruz. Bu proje kapsamında her öğrencimizin ayda iki kitap almasını ve okumasını hedefliyoruz. Öğrencilerin harçlıklarını biriktirip kitap almalarını sağlayarak kendilerine ve etrafındaki kişilere faydalı birer birey olmalarını istiyoruz.

İnsanlar, hiçbir bilgiye sahip olmadan doğar. Yaşamı boyunca birçok bilgi öğrenir. Başarının sırrı da okumaktır. Okulda olduğu kadar hayatta da başarının en önde gelen şartlarından biri yine okumaktır. Yüzyılların deneme ve araştırma ürünlerinden yararlanmak, uygar ve kültürlü bir insan olmak için daha çok okumalıyız. Okul kitaplarıyla yetinmemeliyiz. Uygarlık bizden önceki kuşakların biriktirdiği bilgi ve anıların bir toplamıdır. Biz, uygarlığa o kuşakların kitaplarını okumakla katılabiliriz. Hiçbir şey, okumanın yerini tutamaz. Kültürlü bir insan olmanın biricik yolu okumaktır.

Okuma olayı bir uzun yolculuktur; beşikte başlar, mezarda biter. Okulla beraber biten okumalar yarıda kalır. Okumak, iğneyle kuyu kazmaktır; kararlılık ister, sabır ister. Okuma bir arayıştır, hakikati, doğruyu, güzeli arayış... Her arayış, içinde, bulma heyecanını barındırır. Bulursunuz, ikinci, üçüncü arayışlar başlar. Umut ve heyecan, okumanın ayrılmaz iki vasfıdır. Okuma insanlığın, umut ve heyecan da canlılığın şartıdır.

Kitap okumak yüzyıllardır yapılan bir fiildir. Okumanın asla sonu yoktur. Okuyan insan her zaman bilgili ve hayatında başarılı olur. Bilgi çağında yaşıyoruz ve bizim en fazla bilgi toplayacağımız kaynaklar kitaplardır. Okumak ruhu yüceltir ve insanlar size daha fazla değer verir.

Kitaplar solmayan çiçeklerdir. Büyük ün salmış hiçbir kitap yok ki en az iki defa okunmadıkça, okunmuş sayılabilsin. Büyük bir kitabı, önemli bir insanı dinler gibi kuvvetli bir düşünce ile okuruz. Satırlar üzerinde düşünürüz. Aradan bir zaman geçtikten sonra tekrar okuduğumuzda kitap kişiliğimizde yer eder. Bir parça olur bizden... Hayatımızı, düşüncelerimizi etkiler.

Yazarlar bir kitabı yazabilecek konuma gelebilmek için uzun yıllar birçok kitap okur, araştırmalar yapar ve de yaşadığı yıllar boyunca kazandığı tecrübe ve güçlü birikimlerle birlikte yazdığı birçok deneme yazılarından sonra yazar olurlar. Yazar, yazılarını ortalama iki yıllık bir uğraştan sonra kitap haline getirir. Bizse bu kitaplara kitapçılardan satın alarak ya da devletin bizlere sunduğu en güzel hizmet olan kütüphanelerde ulaşırız. Bilginin merkez bankaları olan kütüphanelerimiz bizlere karşılık istemeden bilgiler veren hazine kaynaklarıdır. Bizler bir kitabı anlayarak okuduğumuzda yazarın kitabı yazmaya harcadığı zaman ve yıllarca kazandığı tecrübe birikimine kitabı bir kaç saat içinde okuyarak ulaşırız. Bu da bizim dünyanın en değerli hazinesi olan hayattan ve zamandan kazanmamızı sağlar. Kitaplar bize çağımızın en önemli unsurlarından olan DİLİMİZİ ve de ZAMANIMIZI en doğru bir şekilde kullanabilmemizi öğretir.

Doğru Kitap Nasıl Seçilir?

Okuma alışkanlığı ile ilgili tüm bu ayrıntıların yanı sıra özellikle dikkat edilmesi gereken bir nokta, okunacak kitabın seçilmesine özen gösterilmesidir. Bir yıl içerisinde basılan binlerce kitabın arasında elbette faydalı eserlerin yanı sıra kitap olarak değerlendirilemeyecek yayınlar da vardır. Tüm bu kitapların arasında okunacak doğru kitapları seçmek ise ancak kişileri doğru yönlendirmekle mümkündür. Öncelikle okunacak eserlerin okuyacak kişiye heyecan vermesi ve kişinin kitabı zevk alarak okuması önemlidir. Çünkü aksi özelliklere sahip kitaplar, kişileri şüpheci ve ümitsiz bir ruh haline sürükler.

Karanlık ve iç karartıcı konuların anlatıldığı kitaplardan ise kaçınmak gerekir. Okuyan kişinin gelişmesinde faydalı olacak içeriklere sahip kitaplar, aynı zamanda kişileri vesveseden uzak tutar ve ümitsizliğe düşürmez. Ayrıca kolay anlaşılır ve samimi üsluptaki kitaplar, okuyan kişilerde çok daha hızlı etki uyandırır. Bu da her okuyan kişinin bilgileri kolay anlamasını ve öğrendiklerinin aklında kalmasını sağlar. Hiçbir bilimsel dayanağı olmayan, şüpheli izahlara dayanan, yalan ve safsatalarla dolu olan yazılar elbette kişilerde olumsuz etkilere neden olur. Bu olumsuz etkiler ise ancak bilimsel gerçeklere dayanan, okuyan kişiyi yormayan, yalın anlatımlı ve kolay anlaşılabilen kitapların okunması ile engellenebilir.

Kitap Ne Sağlar?

• Kitaplar dilin kullanımını geliştirir ve yaşama tarzlarını öğretir.
• Çocuklar kitapla insanları tanıyıp değerlendirebilir. Roman ve hikâyelerin akışı içinde insanların davranışlarını tanır. Buradan hareketle, hangi davranışa sahip insanlarla dost olunacağını ve hangi davranışlardan da uzak durulacağını sezer hale gelirler.
• Hayatla alâkalı problemleri ve onların çözümlerini kitaptan okuyan çocuk, kendi hayatında benzer problemle karşılaştığında ben bunun çözümünü biliyorum der.
• Kitap insana hayal kurmayı; insanları, tabiatı, canlıları sevmeyi öğretir,
• İcatlara ve teknolojiye merak uyandırır, araştırma yapmaya sevk ederler
• İnsana, kâinattaki yerini ve görevini bildirir,
• Doğayı öğretir,
• Kelime hazinenizi genişletir,
• Yalan söylemenin kötülüğünü, hırsızlığın, kavga ve savaşın çirkinliğini öğretir,
• İnsanları sevmeyi ve saymayı öğretir,
• Karşılıksız iyilik yapmayı öğretir,
• Cesaretli, azimli, alçak gönüllü olmayı öğretir,
• Kendimize hedef koymamızı sağlar,
• Fikir üretmemizi sağlar,
• Düşündüğünü ifade edebilme yeteneği kazandırır,
• Başarılı olmak için çalışmak gerektiği gerçeğini öğretir.

Okuma, çocuğun iletişim kabiliyetlerine önemli katkılarda bulunmaktadır. Kendisine kitap okunan çocukların dil gelişmesi sağlıklı olmaktadır. Kitap okuyan çocukların iletişim kapasiteleri artar. Günümüz bilgi ve iletişim toplumunda kendini iyi ifade eden kişilerin başarılı olduğunu vurgulamak gerekir. Düzenli okuma, çocukların kolay öğrenme ve doğru hüküm verme kabiliyetlerini arttırır. Kitapların kazandırdığı zihin gücü; öğrenme, sorgulama ve karar verme süreçlerine önemli ölçüde etki ederek kişinin muhakeme gücünü arttırır. Kitap okuma esnasında beyin aktif olarak çalışır. Bu durumda birçok yürütücü fonksiyon (zihnî bilgi işleme ve hafızaya alma süreci) aktif olarak kullanılır. olarak çocukta dikkat, anlama ve anlamlandırma, gördüklerini fark etme gibi birçok zekâ fonksiyonu olumlu yönde gelişmektedir. Amerikalı ünlü yazar Alvin Toffler "21. Yüzyılın cahilleri, okuma-yazma bilmeyenler değil; okumayanlar, öğrendikleri yanlış bilgileri değiştiremeyenler ve yeniden öğrenemeyenler olacaktır" diyerek okuma yazma bilmesine rağmen okumayan günümüz insanını cahil olarak değerlendirmektedir. Bu görüşünde de haklıdır.

Yine Amerikalı edebiyatçı Ursula Kroeber Le Guin “Eğer bir nesil cehaletin mutluluk olduğunu sanarak yetişirse, bir sonraki nesil cehaletini bile fark edemeyecektir. Çünkü bilginin ne olduğunu bilmeyecektir” diyerek cep telefonu, bilgisayar, televizyon gibi araçlardan doğru olup olmadığı belli olmayan bilgilerle yetişen günümüz insanına önemli bir uyarı yapmaktadır.

Kitap Güzel Bir Hediyedir

Kitapları güncel bilgilere sahip olmak için okunması gereken dergi ve gazetelerden ayıran en önemli özellikleri, kalıcılığı ve her zaman başvurulacak bir kaynak olmalarıdır. Dergi ve gazetelere oranla çok daha detaylı bilgiler içeren kitap, doğru seçim yapıldığında okunduğu her dönem yarar sağlayacak bir kaynaktır. Okumak insanın kişisel gelişimini sağlayan en önemli etkenlerden biridir.

Değerli Velilerimiz, okumak hayatımız için bu kadar önemliyken haydi siz de destek olun ve hep birlikte bu projeyi gerçekleştirelim, hayata geçirelim. Öğrencilerimizin evde kendi kütüphanelerini oluşturmaları, düzenli kitap okumaları ve kitabı sevmeleri için onlara destek olalım. Yapmamız gereken sadece her ay onlara iki kitap alıp beraber okumayı sağlamak. Desteklerinizi canı gönülden bekliyoruz.

Saygılarımızla…
Cemre Eğitim Kurumları

© Cemre Okulları. Tüm hakları saklıdır.