Cemre Okulları Logo

Eğitim Kadromuza Enneagram Semineri

28 Ağustos 2017

2017- 2018 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında Cemre Okulları eğitimcilerine yönelik düzenlenen "Hizmet İçi Eğitim Semineri", Çamlıca Şubesi'nde devam etti. Programın takdim konuşması Çamlıca Cemre Koleji Müdürü Kemal Demirel tarafından yapıldı. İki gün süren seminerde Uzman İsmail Acarkan "Enneagram" hakkında bilgi verdi.

"Enneagram"ın dokuz mizaç modelini tanımladığını belirten Acarkan, "1'den 9'a kadar rakamlarla tanımlanan bu modelde hiçbir mizacın diğerine üstünlüğü bulunmadığını, her mizacın öne çıkan yanları varken, her tipin öne çıkan yanlarından yola çıkarak bu özelliği kişiliğin bütününe yaymamak gerektiğini söyledi.

Acarkan, toplumdaki yaygın bir yanlışa şu şekilde dikkat çekti: "Dokuz mizaç modeli vardır ve hiçbiri diğerine üstün değildir. Her kişinin mizacında sivrilen bir yan vardır. fakat bu yanı kişiliğin tamamına yaymak ve bir insanı taşıdığı tek bir olumsuz yönüyle zihne kodlamak o kişiye yapılacak büyük bir haksızlıktır. Kişi önce kendini tanımalıdır. Başkalarını tanımanın ve onlarla sağlıklı bir iletişim hattını devreye sokmanın yolu kendini tanımaktan geçer. Kendimizle ilgili hayal kırıklıklarımızın nedeni yine kendimizi tanımamamızdır. Başkalarıyla ilgili hayal kırıklığımız ve kendimiz dışındaki insanlara karşı esnek bir bakışaçısı yakalayamamızın nedeni de budur. Kendimizi ve başkalarını daha iyi tanıyarak, tek bir özelliği kişiliklerin bütününe yaymamış oluruz."

Aynı tip olaydan biri çok fazla etkilenirken başka birinin hiç oralı olmadığını zaman zaman görmüş olduğumuzu ifade eden Acarkan, bunun da mizaç tipiyle ilgili olduğunu söyledi. Sağlıklı bir insan tipinin oluşmasında okul-eğitimci-veli işbirliğinin önemini vurgulayan Acarkan, "İnsan nedir? İnsana bir bütün olarak bakmak gerekir. Gözleri kapalı insanların filin bir yanını tutup bütününü tarif etmesi gibi, çoğu kişi karşısındakinin bir yanını tutup ona göre bütünü tarif etmektedir. 'Topraktan geldik toprağa gideceğiz.' denir. Aslında bu söz yanlıştır. İnsan sadece bir bedenden ibaret olsaydı topraktan gelip toprağa giderdi. Oysa insanın bir ruhu vardır. insanın bir ruhu olduğu hatırlandığında daha iyi değerlendirilecektir." şeklinde konuştu.

İnsanın biyo- psiko- spiritüel olmak üzere üç düzeyi olduğunu belirten Acarkan, en merkezde ruh bulunduğunu, psikolojinin ruhu çevrelediğini, en dışın ise beden olduğunu söyledi. Acarkan, modern psikoloji ile günümüzdeki yaklaşımın farkını şöyle açıkladı: "Modern psikoloji insanı 'Biyo-Psiko-Sosyal' birleşimine dahil ederken, günümüzde insan "Biyo- Psiko- Spiritüel" birleşimi olarak kabul edilmektedir. Mutlu olmak için hiçbir şeye, mutsuz olmak için tek bir şeye ihtiyaç vardır. Mizaçları ve insanları şöyle düşünün. Bir masada bazı insanların elinde kaşık, bazılartının elinde çatal, bazılarının elinde ise bıçak bulunmaktadır. Masaya çorba geldiğinde elinde kaşık olanlara avantajlı duruma geçerken, salata geldiğinde elinde çatal olanalar avantajlı duruma geçecektir. Mizaç değişmez. Sabittir. Kişil ve karakter değişebilir. Her mizaç tipindeki pürüzler zamanla törpülenebilir." dedi.

Uzman İsmail Acarkan, "Enneagram" eğitimi almanın eğitimciler açısından yararlarını ve şu şekilde sıraladı:

- Eğitsel rehberlik ve öğrenmede verimlilik

- Kişisel rehberlik

- Öğretmenin öğrenciyi tanıması- objektif beklenti

- Ebeveyne rehberlik

- Öğretmenin kendini tanıması, ortak bir çerçeve oluşturma

Eğitimin içeriği:

- İnsana genel bakış

- Farklılıklarımızın nedeni nedir?

- Kişilik, mizaç, karakter nedir?

- İnsanda değişen ve değişmeyen nedir?

- Mizaç tiplerini anlamanın önemi

İki gün süren seminerin ardından eğitimcilerimiz sertifikalarını aldı.

ENNEAGRAM NEDİR?

Enneagram'da dokuz "temel" mizaç tipi vardır ve her biri rakamlarla ifade edilir. Her mizaç tipi, sağ ya da sol yanındaki "kanat" mizaçlarla etkileşim halindedir. Bir kişi hayatının belli bir kısmında temel mizacını, başka bir kısmında kanat mizacını kullanabilmektedir. Her mizacın "stres hattı" ve "rahat hattı" vardır. Kişiler stres zamanlarında veya rahat hissettikleri anlarda başka bir mizaç tipine gidebilirler. Normalde içe kapanık bir karakter rahat anında sosyal tipe veya sosyal bir karakter stres anında içekapanık bir tipe yönelebilir.

Her tip için sağlıklı, ortalama ve sağlıksız durum söz konusudur. Bu durumda üç ilkeyi benimsemek gerekmektedir:

1) Olumlu özellikleri ölçülü biçimde geliştirme

2) Olumsuz riskleri azaltma

3) Tamamlayıcı özellikleri kazandırma

© Cemre Okulları. Tüm hakları saklıdır.