Cemre Okulları Logo
Cemre Okulları - Akademik Eğitim

Akademik Eğitim

Öğrenci merkezli eğitim

Cemre Okullarında görsel, işitsel ve sözel zekâsı gelişmiş, özgüveni yüksek; sosyal, kültürel ve manevi değerlerini benimsemiş, her ortamda kendini rahatlıkla ifade edebilen bireyler yetiştirme gayesindeyiz. Kurumumuzda akademik eğitim, yaşamın dışına düşmeden, hayatın bir pratiği olarak verilir. Teoriyle pratiği harmanlayan öğretmenlerimiz, sayısal derslerde dahi hikâyeleme yöntemini kullanarak öğrenmeyi daha kolay ve eğlenceli hâle getirir. Nitelikli eğitimci kadromuzla, öğrencilerimize daha iyi eğitim verme hedefiyle her geçen gün kendimizi ve geliştirerek yolumuza devam ediyoruz.

Öğretme tekniğimiz ezberci değil, araştırma ve gözleme dayalıdır. Ezberci öğrenme yerine kavrayarak öğrenmeyi sağlamanın esas metodu, deney yaparak öğretmektir. Bu doğrultuda öğrencilerimiz laboratuvarlarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanırlar. Laboratuvar ortamında öğretilenlerin kalıcılaşması için deney şarttır. Deney sayesinde derste verilen teorik bilgiler pratiğe döküldüğünden bilimsel ilkeler ispatlanmakta, dersin kalıcı olarak öğrenilmesi kolaylaşmakta ve öğrencilerimizin psikoz-motor becerileri gelişmektedir. Aynı zamanda derslerimiz etkinlik temelli ve öğrenci merkezli işlenir. Yapılan etkinlikler öğrenilen bilgilerin hem eğlenceli hem de kalıcı olmasını sağlar.

Cemre Okulları - Akademik Eğitim

Başarıya giden yolda hedef, disiplin ve gayret

Cemre Okulları olarak öğrencilerimizi bu 3 prensiple yetiştirmeyi ilke edindik. Her öğrencimizin bireysel farklılıklarını dikkate alarak, öğretmenleri ve ailesinin desteğiyle başarısını daha da arttırmasını hedefliyoruz. Odak noktamızda bulunan öğrencilerimiz, modern eğitim-öğretim ortamında kurumumuzun desteğiyle, başarıya ulaşmak için gayret göstermektedir. Bu bakış açısıyla interaktif eğitimi destekleyip, sınıflarımızda akıllı tahta ve akıllı defter kullanıyoruz. Modern eğitim-öğretim çağında kaliteli bir eğitim vermek için Morpa Kampüs ve Okulistik kullanıyoruz. İnteraktif uygulamalarıyla bilişsel öğretim tekniklerini birleştiren Morpa Kampüs; bol doküman ve kaynağa sahip, MEB müfredatına uygun, binlerce içeriğin yer aldığı, öğretmen ve öğrencilerimizin bir numaralı yardımcısıdır. Bu sistemle öğretim programlarına göre öğrenci gelişimleri; öğretmenler ve üye öğrencinin velisi tarafından izlenebilmektedir. Okul yöneticileri ise okullarındaki öğretmenlerin çalışmalarını ve öğrencilerin başarı durumlarını takip edebilmektedir. Bunların yanında öğretmenler sınıflarındaki öğrencilerin kazanımlara uygun gelişimini ayrıntılı raporlarla izleyebilir, öğrencileriyle ya da zümredeki diğer öğretmenlerle içerik paylaşımlarında bulunabilirler. Ayrıca okulumuzda Türkiye geneli Okulistik deneme sınavları yapılmaktadır. Öğrencilerimizin bilgilerini taze tutmak ve eksik kalan noktalarını zaman geçmeden belirlemek için bu deneme sınavları önem taşımaktadır.

Biz ilgili olacağız, siz de bilgili

Cemre Okullarında ilkokul birinci sınıftan ortaokul son sınıfa kadar her çocuğun bireysel eksikleri tespit edilir. Alanında uzman kol öğretmenlerinin öğrencilerimizle baş başa veya toplu olarak yaptığı etütlerde bu eksikler giderilir. Her çocuğun kapatması gereken açık farklı alanlarda olabilir. Öğrenciyi bireysel olarak değerlendirerek ilgilenmeyi sağlayan bu sistemlerle, başarı gözle görülür şekilde artar. Liseye geçiş sınavına hazırlanan öğrencilerimizle hazırlık çalışmaları yapılır. Kurumumuzda tüm öğrencilere derslerine destek olması açısından testler, yayınlar ve soru bankaları verilmektedir.

Cemre Okulları - Akademik Eğitim

Okul hayatımız, hayatımız okul olsun!

Eğitim-öğretim uygulamalarının her aşamasında velilerimizle etkin bir işbirliği sağlanır. Sene başında düzenlenen ‘veli tanışma ve bilgilendirme toplantısı’ gerçekleştirilir. Sonrasında sene içerisinde veli aramalar, mesaj ile bilgilendirme ve birebir randevulu görüşmeler yapılır. Kurumumuzun kullandığı k12 sistemi ile velileri öğrencileri hakkında bilgilendirilir. Dönem ortasında birebir görüşmeli veli toplantıları yaparak sene bitmeden öğrencimizin durumunu ailesi ile değerlendirip, bireysel olarak yönlendireceğimiz ve destekleyeceğimiz kısımları belirlenir. Cemre Okulları olarak eğitime yeni bir hayat katmak için buradayız.

© Cemre Okulları. Tüm hakları saklıdır.